Friborgerforbundet
 
Hjem Kontakt Plattform Bli Medlem Vedtekter Spørsmål og Svar Om Friborgerforbundet Media

frihet-friborger

Velkommen til Friborgerforbundet! Dette er livssynsorganisasjonen for deg som er individualist og har som overbevisning at alle individer har rett til å leve i fred og ta ansvar for egne liv. Friborgerforbundet arbeider for friborgerskap, en ordning som gjør at individualister kan myndiggjøres og leve ut sitt livssyn.

 

Bidra til å gi individualismen en stemme i Norge! Bli medlem i Friborgerforbundet nå! Dersom vi får 500 medlemmer får vi statsstøtte* og dette gjør oss i stand til å begynne å arbeide heltid for at individualister skal få utøve sitt livssyn, på lik linje med andre livssyn i Norge.

 

*) mange reagerer på at Friborgerforbundet ønsker statsstøtte når det jobber for å fritas for velferdsskatter. Derfor vil vi presisere at Friborgerforbundet vil frasi seg retten til all statsstøtte den dagen friborgerskap blir innført i Norge. Men så lenge individualister med trussel om fengsel blir innkrevd 60-70% av sin inntekt for å betale for en statsvelferd de ikke ønsker å være medlem av forbeholder vi oss retten til å benytte oss av alle lovlige velferdsgoder i samfunnet med god samvittighet for å få tilbake noe av det som har blitt fratatt oss mot vår vilje, og vi oppfordrer alle individualister til å gjøre det samme.