Plattform

Individualismen er et livssyn som setter det rasjonelle individet i sentrum og fremhever den enkeltes ukrenkelige rett til å bestemme over sitt eget liv. Individualismens virkelighetsforståelse, etikk og menneskesyn er basert på fornuft og objektivitet, rasjonell og aktiv tenkning.

 

Individualismens far i Vesten er Aristoteles. Han er opphav til forestillingen om at alt som eksisterer har en natur, en identitet. Ting er hva de er og kan ikke plutselig stride i mot sin natur. Det naturlige lar seg forstå og forklare gjennom observasjon via sansene og logikk. Aristoteles mente at lykke for det enkelte individ var det høyeste mål. Motpolen til Aristoteles er Platon som er kollektivismens far i Vesten. Platon tok avstand fra den sansbare virkeligheten og opphøyet i stedet idéenes verden til noe mer virkelig enn den sansbare. Som følge av dette så Platon på mennesker som ”skygger” av det ideelle mennesket. Siden individet egentlig ikke eksisterer trakk han konklusjonen om at den beste måten å organisere samfunnet på var fascisme hvor de smarteste intellektuelle med priviligert tilgang til idéverden styrte samfunnet i detalj.

 

Individualismen ble gjenfødt i renessansen og kulminerte i det som i dag er kjent som opplysningstiden hvor viktige tenkere som John Locke, Francis Bacon, Adam Smith og Fredric Bastiat hadde stor betydning. Individualismens gjenfødelse førte til den vitenskaplige og industrielle revolusjon, men dens storhetstid ble kortvarig. Allerede fra og med slutten av 1700-tallet hadde kollektivistene begynt med stor suksess å omgruppere seg og deres ideologier er i dag totaldominerende i samfunnet. Resultatet er at Vesten i dag beveger seg i stadig mer totalitær retning.

 

Selv om individualismen står svakere i dag enn i opplysningstiden har en ny generasjon av tenkere modernisert og utvidet tankegodset til Aristoteles og opplysningsfilosofene. Viktigst i denne sammenhengen er utvilsomt den russisk-amerikanske filosof-forfatteren Ayn Rand som har bidratt til å integrere individualismen til et helhetlig vitenskaplig filosofisk system.

 

Individualister anser at moralske verdier har sin basis i menneskets natur. Moral er et overlevelsesredskap og når det fungerer korrekt og er ved optimal helse bidrar det til at vi foretar valg som er i vår egeninteresse og fremmer våre liv. Dette er moralens biologiske funksjon og er et av menneskets viktigste organer. Individualister mener at individet har både rett til å bestemme over sitt eget liv og ansvar for å bære konsekvensene av egne valg.

 

Fredelig sameksistens er en konsekvens av individualismen. Det normale og naturlige for rasjonelle sosiale individer er å leve sammen uten voldelige relasjoner. Voldsmakt bør derfor kun brukes i eksepsjonelle tilfeller slik som i selvforsvar mot kriminelle eller fiendtlige makter, og i mild grad også i nødsituasjoner.

Del dette: