Dette er livssynsorganisasjonen for deg som er individualist og har som overbevisning at alle individer har rett til å leve i fred og ta ansvar for egne liv. Friborgerforbundet arbeider for friborgerskap, en ordning som gjør at individualister kan myndiggjøres og leve ut sitt livssyn.
Bidra til å gi individualismen en stemme i Norge! Bli medlem i Friborgerforbundet nå! Dersom vi får 500 medlemmer får vi statsstøtte* og dette gjør oss i stand til å begynne å arbeide heltid for at individualister skal få utøve sitt livssyn, på lik linje med andre livssyn i Norge.
*) mange reagerer på at Friborgerforbundet ønsker statsstøtte når det jobber for å fritas for velferdsskatter. Derfor vil vi presisere at Friborgerforbundet vil frasi seg retten til all statsstøtte den dagen friborgerskap blir innført i Norge. Men så lenge individualister med trussel om fengsel blir innkrevd 60-70% av sin inntekt for å betale for en statsvelferd de ikke ønsker å være medlem av forbeholder vi oss retten til å benytte oss av alle lovlige velferdsgoder i samfunnet med god samvittighet for å få tilbake noe av det som har blitt fratatt oss mot vår vilje, og vi oppfordrer alle individualister til å gjøre det samme.

Siste nyheter

Vi har passert 150 medlemmer!

Etter at det ble mulig å melde seg inn i Friborgerforbundet og ut av den norske kirken har vi hatt en fin pågang av nye innmeldinger og passerte denne uken 150 medlemmer. Vi håper og tror at nå som denne prosessen har blitt enklere, vil medlemsmassen vår skyte fart. Klarer vi 200 innen slutten av […]

More Info

Ny side!

Vi har fått ny side!   Den viktigste nyheten er at vi har fått et online påmeldingsskjema, og vi håper det blir lettere å melde seg inn via dette. For de som ikke vil gjøre det online, er muligheten åpen per epost og vanlig post.

More Info